توضیحات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روابط بین فردی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روابط بین فردی در 37 صفحه همراه با منابع و پیشینه پژوهش در کیفیت عالی تهیه شده است.

در هر پژوهشی مبانی نظری و طرح دیدگاههای نظریه پردازان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از جنبه ها عمده و ضروری در هر پژوهش مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق است. در این راستا در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای پژوهش پرداخته شد و سپس پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در زیر فهرست عناوین آماده است

 • روابط بین فردی
 • انواع روابط بین فردی
 • روابط خانوادگی
 • روابط همسالان
 • روابط عشقی
 • مهارت های اساسی در روابط بین فردی
 • مهارت های کلامی
 • مهارت های غیر کلامی
 • اثربخشی ارتباطات میان فردی
 • فردگرایی
 • هويت فردي و فردگرايي
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • منابع

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا تمایل به مشاوره سئوالات خود را در فرم تماس وارد نمایید.